Laudacja dla Zyty Rudzkiej

Zyta Rudzka

Zyta Rudzka – fot. Maciej Kaczyński © CK ZAMEK

Nagroda Mickiewicza dla pisarki nie ma charakteru podsumowania, nie wyraża uznania „za całokształt”. Cechą szczególną pisarstwa Rudzkiej jest bowiem zmienność i rozwój, których nie daje się ująć z zdawkową, odświętną formułę. O Zycie Rudzkiej pisze Inga Iwasiów, jurorka Poznańskiej Nagrody Literackiej.

czytaj więcej

Laudacja dla Anny Wakulik

Anna Wakulik

Anna Wakulik – fot. Maciej Kaczyński © CK ZAMEK

Teksty tegorocznej laureatki Nagrody – Stypendium im. Stanisława Barańczaka są głęboko osadzone w otaczającej nas rzeczywistości, odnoszą się do niej i z niej czerpią, opowiadając przez siebie – czy też przez głosy bohaterów – o nas. O Annie Wakulik pisze Magdalena Kicińska, jurorka Poznańskiej Nagrody Literackiej.

czytaj więcej

Zyta Rudzka laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej 2023!

Zyta Rudzka laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej 2023

Fot. M. Kaczyński / CK ZAMEK

Laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickiewicza 2023 została Zyta Rudzka (ur. 1964) – pisarka, dramatopisarka, scenarzystka, psycholożka.

czytaj więcej

D
Kontrast Wyłącz ruch