Kapituła Poznańskiej
Nagrody Literackiej

Inga Iwasiów (1963) – badaczka i krytyczka literatury polskiej XX wieku, pisarka, profesorka na Uniwersytecie Szczecińskim, była dyrektorka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego Autorka kilkunastu książek naukowych, eseistycznych i stricte literackich. Ostatnio opublikowała m.in. „Umarł mi. Notatnik żałoby” (2013), „Blogotony” (2013) powieść „W powietrzu” (2014), „Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku” (2013) oraz „Pięćdziesiątka” (2015).

Bogumiła Kaniewska (1964) – badaczka prozy współczesnej, teoretyczka literatury, tłumaczka, profesorka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Przełożyła m.in. „Alicję w Krainie Czarów” oraz „Po drugiej stronie lustra” L. Carolla. Autorka, współautorka i redaktorka kilkunastu książek, ostatnio wydała „Opowiedziane. O twórczości Wiesława Myśliwskiego” (2013).

Jarosław Mikołajewski (1960) – poeta, pisarz i tłumacz z języka włoskiego; jest również autorem książek dla dzieci, eseistą i publicystą. W latach 1983–98 był wykładowcą w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 związany z „Gazetą Wyborczą”. W latach 2006–2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie. Ostatnio opublikował m.in. tom wierszy „Wyręka” (2014), reportaż o Lampedusie pt. „Wielki przypływ” (2015) oraz książkę poświęconą trzęsieniom ziemi we Włoszech, „Terremoto” (2017).

Piotr Śliwiński(1962) – historyk i krytyk literatury, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, kurator festiwalu Poznań Poetów. Autor, współautor i redaktor kilkunastu książek, ostatnio wydał „Horror poeticus” (2012) oraz zredagował „Poeta i duch wolności. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka” (2014). Przewodniczący Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki(1962) – poeta, prozaik. Autor tomów wierszy; debiutował w 1990 r. książką „Nenia i inne wiersze”, ostatnio wydał zbiór „Nie dam ci siebie w żadnej postaci(2016). Jego utwory były tłumaczone na wiele języków. Poeta był wielokrotnie nagradzany w kraju (laureat m.in. Nike, dwukrotnie Nagrody Literackiej Gdynia, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius) i za granicą.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (1943) – prawniczka, prof. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierowniczka Katedry Teorii i Filozofii Prawa, była prorektor UAM ds. studiów doktoranckich i bibliotek, od 2007 r. przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych PAN, od 2010 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych.

Szymon Wróbel (1967) – psycholog i filozof, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnie jego trzy książki to: „Deferring the Self” (2013), „Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej” (2014) oraz „Polska pozycja depresyjna” (2015).

Marcin Jaworski(1979) – historyk i krytyk literatury, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, redaktor „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, kurator Festiwalu Fabuły. Autor wielu artykułów, szkiców i recenzji. Wydał książkę „Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej” (2009). Sekretarz Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.

 

CZŁONKOWIE KAPITUŁY W POPRZEDNICH LATACH

Zdzisław Jaskuła (1951–2015) – poeta, prozaik, tłumacz, autor adaptacji teatralnych, reżyser, w latach 2010–2015 dyrektor Teatru Nowego w Łodzi. Od początku lat 70. związany z opozycją demokratyczną. Wydał cztery zbiory wierszy. Zredagował antologię anonimowej poezji stanu wojennego (1982). Wraz z żoną, Sławą Lisiecką, przetłumaczył na nowo „Tako rzecze Zaratustra” Fryderyka Nietzschego (1999). Autor wyboru poezji Gottfrieda Benna „Nigdy samotniej i inne wiersze” (2011).