Kapituła Poznańskiej
Nagrody Literackiej

Inga Iwasiów (1963) – badaczka i krytyczka literatury, pisarka, profesorka na Uniwersytecie Szczecińskim, była dyrektorka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka kilkunastu książek naukowych, eseistycznych i stricte literackich. Ostatnio opublikowała m.in. „Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku” (2013) oraz „Pięćdziesiątka” (2015), „Kroniki oporu i miłości” (2019). W 2017 roku na deskach Teatru Współczesnego w Szczecinie odbyła się prapremiera jej sztuki „Dziecko” w reż. Martyny Łyko, przygotowanej także w 2018 roku dla Teatroteki przez Barbarę Białowąs.

Maciej Jakubowiak (1987) – eseista, redaktor wicenaczelny magazynu „Dwutygodnik”. Autor książek „Ostatni ludzie. Wymyślanie końca świata” oraz „Nieuchronny plagiat”. Teksty publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Książkach”, „Polityce”, „Znaku” i „Piśmie”. Laureat m.in. Nagrody im. Adama Włodka, nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Za esej „Koniec z akademią” nominowany do nagrody Grand Press. W 2017 roku obronił doktorat z literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Marcin Jaworski (1979) – literaturoznawca, krytyk literacki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor m.in. książek: „Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej” (2009), „Po całości… Szkice, punkty” (z K. Hoffmannem i P. Śliwińskim, 2016), „Świat nieliryczny. Studia i szkice o poezji współczesnej” (2018). Kurator Festiwalu Fabuły w Centrum Kultury ZAMEK. W latach 2015–2020 sekretarz Poznańskiej Nagrody Literackiej. Od 2022 roku Przewodniczący Kapituły PNL.

Magdalena Kicińska (1987) – pisarka, poetka, redaktorka naczelna „Pisma. Magazynu Opinii” i wiceprezeska Fundacji Pismo. Reporterka i laureatka Grand Press 2017 w kategorii „wywiad”. Autorka książek: „Pani Stefa” (2015), za którą otrzymała Nagrodę-Stypendium im. Stanisława Barańczaka w 2016 roku, tomu wierszy „Środki transportu” (2019), współautorka z Marcinem Dziedzicem książki „Teraz ’43. Losy” (2018). Wspólnie z Agnieszką Jucewicz wydała ostatnio „Dom w butelce. Rozmowy z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików” (2021).

Grzegorz Olszański (1973) – literaturoznawca, poeta, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor książki poświęconej motywowi śmierci w liryce Ewy Lipskiej („Śmierć udomowiona”, 2006), zbioru esejów („Apelacje. Szkice o literaturze i przygodach jej twórców”, 2012), monografii dotyczącej doświadczenia starości w literaturze („Wiek męski: epopeja rozkładu. Studia o motywach senilnych w poezji polskiej po 1989 roku”, 2017), współautor książki „Teoretycznie o muzyce” (2020). Stypendysta tygodnika „Polityka”, laureat nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, współtwórca i dyrektor dydaktyczny sztuki pisania na UŚ.

Piotr Śliwiński (1962) – historyk i krytyk literatury, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, kurator festiwalu Poznań Poetów. Autor, współautor i redaktor kilkunastu książek. Ostatnio wydał „Wolny wybór. Stulecie wierszy 1918–2018” (2018), „Dyskursy, w dyskursach. Szkice o krytyce i literaturze lat ostatnich” (2019). Przewodniczący Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej w latach 2015–2021.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (1943) – prawniczka, emerytowana prof. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, była kierowniczka Katedry Teorii i Filozofii Prawa, była prorektor UAM ds. studiów doktoranckich i bibliotek, w latach 2007–2010 przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych PAN, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii prawa i teorii legislacji.

Karol Francuzik (1977) – krytyk literacki, redaktor książek, autor szkiców o współczesnej literaturze. Współpracownik festiwali literackich – Poznań Poetów, Festiwal Fabuły w Centrum Kultury ZAMEK. Od września 2020 sekretarz Poznańskiej Nagrody Literackiej.

 

CZŁONKOWIE KAPITUŁY W POPRZEDNICH LATACH

Bogumiła Kaniewska (1964) – badaczka prozy współczesnej, teoretyczka literatury, tłumaczka, profesorka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rektorka UAM od 1 września 2020 roku oraz Przewodnicząca Konferencji Uniwersytetów Polskich. Kierowała jako dziekan Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, była wiceprzewodniczącą Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz prorektorką UAM ds. studenckich. Przełożyła m.in. „Alicję w Krainie Czarów” oraz „Po drugiej stronie lustra” L. Carolla. Autorka, współautorka i redaktorka kilkunastu książek, ostatnio wydała „Opowiedziane. O twórczości Wiesława Myśliwskiego” (2013).

Zdzisław Jaskuła (1951–2015) – poeta, prozaik, tłumacz, autor adaptacji teatralnych, reżyser, w latach 2010–2015 dyrektor Teatru Nowego w Łodzi. Od początku lat 70. związany z opozycją demokratyczną. Wydał cztery zbiory wierszy. Zredagował antologię anonimowej poezji stanu wojennego (1982). Wraz z żoną, Sławą Lisiecką, przetłumaczył na nowo „Tako rzecze Zaratustra” Fryderyka Nietzschego (1999). Autor wyboru poezji Gottfrieda Benna „Nigdy samotniej i inne wiersze” (2011).

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (1962) – poeta, prozaik. Autor tomów wierszy; debiutował w 1990 r. książką „Nenia i inne wiersze”, ostatnio wydał: „Kochanka Norwida” (2014), „Nie dam ci siebie w żadnej postaci” (2016) i „Dwie główne rzeki” (2019). Jego utwory były tłumaczone na wiele języków. Wielokrotnie nagradzany w kraju (laureat m.in. Nike, dwukrotnie Nagrody Literackiej Gdynia, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius) i za granicą. W 2020 roku został uhonorowany Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius za całokształt twórczości.

Jarosław Mikołajewski (1960) – poeta, eseista, reportażysta, tłumacz, autor książek dla dzieci, dramaturg. Wydał kilkanaście książek poetyckich, m.in. „A świadkiem śnieg” (Nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny) i „Głupie łzy” (Nagroda Poetycka im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz”) oraz kilka książek reporterskich i eseistycznych, m.in. „Wielki przypływ”, „Terremoto”, „Rzymska komedia”, „Sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego”, „Cień w cień. Za cieniem Zuzanny Ginczanki”. Ceniony tłumacz z języka włoskiego (m.in. „Boskiej Komedii”), autor serii poezji włoskiej w wydawnictwie Austeria.

Szymon Wróbel (1967) – psycholog i filozof, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnie jego trzy książki to: „Deferring the Self” (2013), „Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej” (2014) oraz „Polska pozycja depresyjna” (2015).

 

Autorem identyfikacji wizualnej Poznańskiej Nagrody Literackiej jest Marcin Markowski.

D
Kontrast Wyłącz ruch