Kapituła Poznańskiej
Nagrody Literackiej

Inga Iwasiów (1963) – badaczka i krytyczka literatury, pisarka, profesorka na Uniwersytecie Szczecińskim, była dyrektorka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka kilkunastu książek naukowych, eseistycznych i stricte literackich. Ostatnio opublikowała m.in. „Granice. Polityczność prozy i dyskursu kobiet po 1989 roku” (2013) oraz „Pięćdziesiątka” (2015), „Kroniki oporu i miłości” (2019). W 2017 roku na deskach Teatru Współczesnego w Szczecinie odbyła się prapremiera jej sztuki „Dziecko” w reż. Martyny Łyko, przygotowanej także w 2018 roku dla Teatroteki przez Barbarę Białowąs.

Marcin Jaworski (1979) – literaturoznawca, krytyk literacki, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor m.in. książek: „Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej” (2009), „Po całości… Szkice, punkty” (z K. Hoffmannem i P. Śliwińskim, 2016), „Świat nieliryczny. Studia i szkice o poezji współczesnej” (2018). Kurator Festiwalu Fabuły w Centrum Kultury ZAMEK. W latach 2015–2020 sekretarz Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Jarosław Mikołajewski (1960) – poeta, pisarz i tłumacz z języka włoskiego; jest również autorem książek dla dzieci, eseistą i publicystą. W latach 1983–1998 był wykładowcą w Katedrze Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1998 związany z „Gazetą Wyborczą”. W latach 2006–2012 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Rzymie, obecnie oprowadza wycieczki po Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Ostatnio opublikował m.in. książkę o kulturowych aspektach trzęsień ziemi we Włoszech „Terremoto” (2017), reporterski esej „Cień w cień – za cieniem Zuzanny Ginczanki” (2019) i tom wierszy „Głupie łzy” (2019).

Piotr Śliwiński (1962) – historyk i krytyk literatury, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej, stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, kurator festiwalu Poznań Poetów. Autor, współautor i redaktor kilkunastu książek. Ostatnio wydał „Wolny wybór. Stulecie wierszy 1918–2018” (2018). Przewodniczący Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (1943) – prawniczka, emerytowana prof. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, była kierowniczka Katedry Teorii i Filozofii Prawa, była prorektor UAM ds. studiów doktoranckich i bibliotek, w latach 2007–2010 przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych PAN, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii prawa i teorii legislacji.

Karol Francuzik (1977) – krytyk literacki, redaktor książek, autor szkiców o współczesnej literaturze. Współpracownik festiwali literackich – Poznań Poetów, Festiwal Fabuły w Centrum Kultury ZAMEK. Od września 2020 sekretarz Poznańskiej Nagrody Literackiej.

 

CZŁONKOWIE KAPITUŁY W POPRZEDNICH LATACH

Bogumiła Kaniewska (1964) – badaczka prozy współczesnej, teoretyczka literatury, tłumaczka, profesorka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rektorka UAM od 1 września 2020 roku oraz Przewodnicząca Konferencji Uniwersytetów Polskich. Kierowała jako dziekan Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej, była wiceprzewodniczącą Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz prorektorką UAM ds. studenckich. Przełożyła m.in. „Alicję w Krainie Czarów” oraz „Po drugiej stronie lustra” L. Carolla. Autorka, współautorka i redaktorka kilkunastu książek, ostatnio wydała „Opowiedziane. O twórczości Wiesława Myśliwskiego” (2013).

Zdzisław Jaskuła (1951–2015) – poeta, prozaik, tłumacz, autor adaptacji teatralnych, reżyser, w latach 2010–2015 dyrektor Teatru Nowego w Łodzi. Od początku lat 70. związany z opozycją demokratyczną. Wydał cztery zbiory wierszy. Zredagował antologię anonimowej poezji stanu wojennego (1982). Wraz z żoną, Sławą Lisiecką, przetłumaczył na nowo „Tako rzecze Zaratustra” Fryderyka Nietzschego (1999). Autor wyboru poezji Gottfrieda Benna „Nigdy samotniej i inne wiersze” (2011).

Szymon Wróbel (1967) – psycholog i filozof, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnie jego trzy książki to: „Deferring the Self” (2013), „Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej” (2014) oraz „Polska pozycja depresyjna” (2015).

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (1962) – poeta, prozaik. Autor tomów wierszy; debiutował w 1990 r. książką „Nenia i inne wiersze”, ostatnio wydał: „Kochanka Norwida” (2014), „Nie dam ci siebie w żadnej postaci” (2016) i „Dwie główne rzeki” (2019). Jego utwory były tłumaczone na wiele języków. Wielokrotnie nagradzany w kraju (laureat m.in. Nike, dwukrotnie Nagrody Literackiej Gdynia, Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius) i za granicą. W 2020 roku został uhonorowany Wrocławską Nagrodą Poetycką Silesius za całokształt twórczości.

 

 

D
Kontrast Wyłącz ruch