FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Poznańskiej Nagrody Literackiej.

 

CZY DO PNL MOŻNA ZGŁASZAĆ AUTORÓW ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z POZNANIEM?

Nie. Do nagrody można zgłaszać autorki i autorów z różnych części Polski. Jury ocenia dokonania kandydatek i kandydatów na podstawie książek – powiązania regionalne nie są istotnym czynnikiem, który wpływa na decyzję Kapituły.

 

CZY DO POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ MOŻNA ZGŁASZAĆ TYLKO KSIĄŻKI ZWIĄZANE Z POZNANIEM?

Nie. Poznańska Nagroda Literacka jest nagrodą ogólnopolską. Kapituła PNL ocenia poszczególne książki, mając na względzie walory artystyczne zgłaszanych dzieł (literackie, tematyczne, gatunkowe etc.).

 

W JAKICH KATEGORIACH PRZYZNAWANA JEST NAGRODA PNL?

Zgodnie z regulaminem Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest w dwóch kategoriach:

1) za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza),

2) za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

 

KTO TWORZY KAPITUŁĘ PNL?

W skład Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej wchodzą: Inga Iwasiów, Maciej Jakubowiak (od 2024 r.), Marcin Jaworski (przewodniczący), Magdalena Kicińska (od 2022 r.), Grzegorz Olszański (od 2022 r.), Piotr Śliwiński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Karol Francuzik (sekretarz bez prawa głosu).

Więcej o Kapitule PNL.

 

CZY PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU, NALEŻY PRZESŁAĆ KSIĄŻKI ZARÓWNO W WERSJI PAPIEROWEJ, JAK I ELEKTRONICZNEJ?

Tak. Prosimy o nadsyłanie książek zarówno w wariancie tradycyjnym (wydrukowane egzemplarze: 7 sztuk), jak i w wersji elektronicznej (w którymś z popularnych formatów: .PDF, .mobi, .epub) na adres mejlowy sekretarza Kapituły: pnl@amu.edu.pl

 

JAK POPRAWNIE USTALIĆ WIEK KANDYDATÓW, KTÓRZY KWALIFIKUJĄ SIĘ DO NAGRODY-STYPENDIUM IM. STANISŁAWA BARAŃCZAKA W RAMACH PNL?

Autor lub autorka w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody-Stypendium powinni mieć nie więcej niż 35 lat. Na przykład: w 2024 roku będą to kandydatki lub kandydaci, którzy urodzili się nie wcześniej niż w 1988 roku. 

 

CZY NAGRODA IM. ADAMA MICKIEWICZA MA USTALONE KRYTERIUM WIEKOWE?

Nie. Najważniejsze kryteria to:

– Nagroda im. Mickiewicza (w odróżnieniu od Nagrody-Stypendium Barańczaka) przyznawana jest „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury” i nie obowiązuje tu kryterium wiekowe autora/autorki.

– autorka/autor to osoba żyjąca i potencjalnie nadal tworząca – Poznańska Nagroda Literacka nie nagradza autorów pośmiertnie;

– autorka/autor opublikowała dzieło dzieło literackie w formie książkowej co najmniej na trzy lata przed obecną edycją, licząc od roku, który się zakończył (np. w 2024 roku byłyby to publikacje z lat 2021–2023).

 

GDZIE ZNAJDĘ REGULAMIN POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ?

Zasady zgłaszania i regulamin udostępniamy pod poniższym linkiem:

https://poznanskanagrodaliteracka.pl/zasady-zglaszania-i-regulamin

 

KTO JEST FUNDATOREM NAGRODY?

Fundatorami Poznańskiej Nagrody Literackiej są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań.

 

CO OTRZYMUJĄ LAUREATKI/LAUREACI POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ?

Laureatki/laureaci otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości:

– 60 000 zł (Nagroda im. Adama Mickiewicza),

– 40 000 zł (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

 

NA JAKI ADRES NALEŻY PRZESYŁAĆ ZGŁOSZENIA I KSIĄŻKI W 2024 ROKU?

W 2024 roku zgłoszenia i książki należy przesyłać na poniższy adres:

Centrum Kultury ZAMEK
ZESPÓŁ DS. LITERATURY, p. 114
ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
z dopiskiem: Poznańska Nagroda Literacka

tel. dla kuriera: 616 465 276

e-mail: pnl@amu.edu.pl

 

DO KIEDY NALEŻY PRZESYŁAĆ ZGŁOSZENIA DO PNL?

W 2024 roku na zgłoszenia czekamy do 15 lutego.

 

D
Kontrast Wyłącz ruch