Fot. M. Kaczyński © CK ZAMEK

Kontakt

Ewentualne pytania prosimy kierować do sekretarza Kapituły, dr. Marcina Jaworskiego (marcin.jaworski@amu.edu.pl).

Zgłoszenia i książki należy wysłać na adres:

Centrum Kultury Zamek
Zespół ds. Literatury
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
j.przygonska@ckzamek.pl