Trzecia edycja

Fot. M. Kaczyński © CK ZAMEK

15 lutego zakończyliśmy przyjmowanie kandydatur do trzeciej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. To nowy termin, obowiązujący od tego roku wraz z nową wersją regulaminu.

W imieniu fundatorów, Prezydenta Miasta Poznania i Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Kapituły dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.

Jak co roku Kapituła będzie rozpatrywała kilkudziesięciu bardzo różnych autorów zgłoszonych do obu kategorii: Nagrody im. Adama Mickiewicza przyznawanej za całokształt twórczości oraz Stypendium im. Stanisława Barańczaka dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia. W obu przypadkach uwzględniane są publikacje wydane w ostatnich trzech latach.

Wśród zgłoszonych książek znalazły się: poezja, proza, reportaż, esej naukowy (przede wszystkim historyczny oraz filozoficzny), krytyka literacka oraz przekład. Kandydatów proponowały wydawnictwa, uczelnie wyższe oraz instytucje kultury, sami pisarze oraz jurorzy.

Uroczyste wręczenie Nagrody i Stypendium nastąpi 19 maja w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Do tego czasu Jury spotka się dwukrotnie. W ostatnim tygodniu kwietnia zostanie ogłoszony laureat Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz trójka nominowanych do Stypendium im. Stanisława Barańczaka.

 
D
Kontrast Wyłącz ruch