Poznańska Nagroda Literacka 2020 dla Krystyny Miłobędzkiej!

Poznańska Nagroda Literacka 2020 dla Krystyny Miłobędzkiej!

Fot. M. Kaczyński ©CK ZAMEK

Laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickiewicza 2020 została Krystyna Miłobędzka – poetka, autorka sztuk teatralnych dla dzieci, dramaturżka. Werdykt jury ogłosiła na konferencji prasowej, która odbyła się 9 października 2020 roku, Rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska (która przez pięć ostatnich lat zasiadała w Kapitule PNL).

W ubiegłym roku czytelnicy otrzymali książkę „Spis z natury” (Wydawnictwo Wolno, 2019). Z okazji 60. rocznicy debiutu poetki w październiku 2020 roku ukaże się, także w Wydawnictwie Wolno, najobszerniejszy dotychczas autorski wybór wierszy Krystyny Miłobędzkiej zatytułowany „jest / jestem”.

*

„Z Krystyny Miłobędzkiej można wyczytać, że poezja nie jest tylko napisanym. To naturalna i zdyscyplinowana skłonność do widzenia, które tylko niepojętym cudem wie, że jest widzeniem jedynym, które warto bezwarunkowo napisać. To świat osobny, w który układa się świat pozornie powszechny” (Jarosław Mikołajewski, członek Kapituły PNL).

*

„Znajduję w wierszach Krystyny Miłobędzkiej moc ważkich pytań i żadnej nachalnej odpowiedzi, przeciwnie – prostotę, która nie onieśmiela czytelnika” (prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, członkini Kapituły PLN).

*

„Krystyna Miłobędzka – pisze prof. Piotr Śliwiński, przewodniczący jury – jest poetką wybitną, może najwybitniejszą spośród żyjących. Decyduje o tym wielki dorobek i wpływ, jaki wywiera na innych poetów i na czytelników przynajmniej od połowy lat 90. Ale to również osoba budząca wyjątkowy sentyment, mimo że w najmniejszym stopniu nie jest poetką sentymentalną. O dowody na to łatwo: od żarliwego zainteresowania akademików, piszących o niej książki i doktoraty, do zasłuchanej w jej kruchy głos publiczności wieczorów autorskich. Aura nieugiętej słabości, emanowana przez utwory Miłobędzkiej, przenikanie się intelektualnej wybredności z przedstawieniami konkretnych doświadczeń i sytuacji, komunikatywność będąca nierzadko efektem eksperymentowania, charyzma autentyczności – to zaledwie pierwsze z brzegu powody, dla których odbiór twórczości Krystyny Miłobędzkiej zdaje się tak wyjątkowy. Wyjątkowość odbioru pojawia się, jestem o tym przekonany, w odpowiedzi na wyjątkowość poezji”.

Wręczenie nagrody odbędzie się 20 listopada 2020 roku w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

D
Kontrast Wyłącz ruch