Oświadczenie kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej

Z naturalnym sprzeciwem obserwujemy próby upokorzenia prof. Ingi Iwasiów, do których zaliczamy także pismo Ministra Edukacji i Nauki do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Inga Iwasiów jest wybitną myślicielką, badaczką, pisarką, nauczycielką akademicką. Jest też naszą koleżanką z Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej przyznającej Nagrodę im. Adama Mickiewicza i Nagrodę – Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Jesteśmy dumni ze współpracy z tak niezwykłym człowiekiem i z zaufania, jakim nas obdarza. Prof. Inga Iwasiów reprezentuje wartości, które wyróżniały naszych patronów i które – jak do niedawna wolno było sądzić – pozostaną trwałe: poczucie niezależności i odpowiedzialności za młodych.

Wypowiedzi prof. Ingi Iwasiów, wolne od lizusostwa, są świadectwem niezależności, która godna jest naśladowania.

Intelektualistka i intelektualista, pisarka i pisarz, badaczka i badacz, artystka i artysta, mają nieliczne, lecz wielkie obowiązki: być uczciwymi wobec własnych przekonań i wobec innych, mieć odwagę, stosować język poddany wewnętrznie wypracowanym kryteriom trafności. Wskazywać słowem i czynami intelektualną i życiową drogę tym, którzy kształtują własną przygodę z losem na ich wzór. Odrzucać konformizm i pogardę.

Żądamy zaprzestania zastraszających, osaczających działań wobec prof. Ingi Iwasiów i wszystkich tych, których niezależność obnaża lekceważenie władzy dla ludzi i dla humanistycznych wartości.

 

Oświadczenie podpisali członkowie kapituły: przewodniczący prof. Piotr Śliwiński, prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Jarosław Mikołajewski, prof. Szymon Wróbel, prof. UAM Marcin Jaworski i sekretarz kapituły Karol Francuzik.

D
Kontrast Wyłącz ruch