Nowy Przewodniczący Kapituły PNL!

Marcin Jaworski nowy Przewodniczący Kapituły PNL!

Fot. Maciej Kaczyński – CK ZAMEK

Nowym Przewodniczącym Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej został Marcin Jaworski – historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W związku z korektą składu Kapituły (do PNL dołączyli Magdalena Kicińska i prof. Grzegorz Olszański) na kwietniowym posiedzeniu jury, na wniosek Piotra Śliwińskiego, odbyła się dyskusja na temat kadencyjności na stanowisku Przewodniczącego Kapituły. Ustalono, że zmiana przewodniczącego/przewodniczącej będzie odtąd następowała regularnie co dwa lata. W 2022 roku i w następnej edycji PNL obradom zgodził się przewodniczyć – z poparciem wszystkich jurorek/jurorów – prof. Marcin Jaworski.

Marcin Jaworski ma 42 lata, jest literaturoznawcą i krytykiem literackim, profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie m.in. prowadzi kierunek sztuka pisania. Autor książek: „Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej” (2009), „Po całości… Szkice, punkty” (z K. Hoffmannem i P. Śliwińskim, 2016), „Świat nieliryczny. Studia i szkice o poezji współczesnej” (2018). W latach 2015–2020 był sekretarzem Poznańskiej Nagrody Literackiej. Jest kuratorem Festiwalu Fabuły w Centrum Kultury ZAMEK.

D
Kontrast Wyłącz ruch