Książka „Poznańska Nagroda Literacka 2015–2020” nagrodzona!

Książka „Poznańska Nagroda Literacka 2015–2020 została nagrodzona Paris Design Awards w kategorii GRAPHIC DESIGN / Editorial konkursu DNA!

Fot. M. Kaczyński / CK ZAMEK

Projekt wydawnictwa „Poznańska Nagroda Literacka 2015–2020”, zbierający teksty powstałe wokół PNL, został nagrodzony w kategorii GRAPHIC DESIGN / Editorial konkursu DNA Paris Design Awards! Autorem projektu jest Marcin Markowski / Yo Studio, który jest także autorem identyfikacji wizualnej PLN. czytaj więcej

Stanisław Rosiek: Mistrz-bliźni

Fot. Maciej Kaczyński – CK ZAMEK

„Tegoroczny laureat Poznańskiej Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickiewicza jest człowiekiem pracowitym i dyskretnym. Od końca lat 70. do dzisiaj wydał, zainicjował, zredagował trudną do ustalenia liczbę tomów. Jego własne książki, wierne paru pisarzom, których dzieła mają znaczenie niewyczerpane mimo tysięcznych lektur – przede wszystkim Adamowi Mickiewiczowi i Brunonowi Schulzowi – charakteryzują się niewymuszoną oryginalnością oraz imponującym, a zarazem pokornym znawstwem”.
28 maja podczas gali Poznańskiej Nagrody Literackiej 2022 w Centrum Kultury ZAMEK laudację dla Stanisława Rośka wygłosił prof. Piotr Śliwiński. czytaj więcej

Urszula Honek z Nagrodą-Stypendium im. S Barańczaka!

Fot. Maciej Kaczyński – CK ZAMEK

„Zimowanie i zimowienie to odkryta i nazwana przez Urszulę Honek zasada świata. Bolesna bólem, który zimowieje w powściągliwych, podszytych miłością i rozpaczą – tego Pani nie ukryje, Urszulo – lamentów. Z ogromną godnością śpiewa Pani i żegna swój świat. Jesteśmy dumni, że możemy nagrodzić w tym roku tak wspaniałą poetkę, która swoimi poprzednimi dokonaniami i tymi nowymi, przejmującą poetycką prozą, pokazuje, że wybitność zimowania nie jest wybrykiem ani przypadkiem”.
Urszula Honek, poeta i prozaiczka została laureatką Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka w ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej 2022. Na gali w CK ZAMEK laudację wygłosił Jarosław Mikołajewski. czytaj więcej

Anna Dżabagina: nominacja do Poznańskiej Nagrody Literackiej – Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2022

Anna Dżabagina – nominacja do Poznańskiej Nagrody Literackiej – Stypendium im. Stanisława Barańczaka

Anna Dżabagina dokłada monografię pisarki Eleonory Kalkowskiej do transnarodowej mapy Europy, porusza się na przecięciach i pograniczach, ale i odnawia biografizm – twierdzi prof. Inga Iwasiów, jurorka PNL.

Książka „Kalkowska. Biogeografia” powstała jako doktorat na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i z pewnością wejdzie do kanonu akademickich prac historycznoliterackich, skalujących na nowo modernizm, twórczość kobiet, piśmiennictwo Europy. Opublikowana przez gdańską oficynę słowo/obraz terytoria, dla której Anna Dżabagina wcześniej przygotowała edycję debiutanckiego tomu prozy Kalkowskiej „Głód życia”, czytana być może poza uniwersyteckimi murami. czytaj więcej

Urszula Honek – nominacja do Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2022

Urszula Honek – nominacja do Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2022

Ostatnia książka Urszuli Honek pt. „Zimowanie” wydaje się prostsza, niż jest. Jest nawet czulsza, niż się wydaje. To bardzo dobra poezja – pisze prof. Piotr Śliwiński, członek Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.

A jeśli poezja – wbrew temu, co się o niej mówi od ponad stulecia, za to w zgodzie z potocznym wyobrażeniem – jednak jest głosem serca? Wyszukanym, odszukanym, odsłuchanym, uratowanym, przywołanym, rytmicznym, a czasami arytmicznym szeptem tego mięśnia, od którego pracowitości tak dużo zależy? czytaj więcej

Maciej Jakubowiak – nominacja do Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2022

Maciej Jakubowiak – nominacja do Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2022

„Kolejne wizje końców świata, które eksploruje Maciej Jakubowiak, obnażają bezradność wobec zjawiska, o którym z różnych stron wciąż słyszymy: że nadciąga, że jest tuż za rogiem” – pisze o książce „Ostatni ludzie. Wymyślanie końca świata” (Wydawnictwo Czarne, 2021) jurorka PNL, Magdalena Kicińska. |

„Wymyślanie końca świata” – dziś, gdy świat, jaki znaliśmy, po raz kolejny rozpada się na naszych oczach, podtytuł zbioru esejów Macieja Jakubowiaka brzmi jak profetyczny apel. O co apeluje Jakubowiak? Nie o nadzieję przecież ani o jasne, dające poczucie sensu scenariusze. czytaj więcej

Stanisław Rosiek laureatem Poznańskiej Nagrody Literackiej 2022!

Stanisław Rosiek laureatem Poznańskiej Nagrody Literackiej 2022!

Laureatem Poznańskiej Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickiewicza 2022 został prof. Stanisław Rosiek (ur. 1953 r. ) – historyk literatury, eseista i wydawca, związany od 1977 roku z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Współredagował z Marią Janion trzy tomy z serii „Transgresje”, w latach 70. zajmował się krytyką literacką. Razem ze Stefanem Chwinem napisał książkę „Bez autorytetu. Szkice” (1981), za którą w 1983 r. otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Jest współzałożycielem Wydawnictwa słowo/obraz terytoria, którym jako redaktor naczelny (a później także jako prezes) kieruje od 1995 r. czytaj więcej

PNL 2022 – nominacje:  Anna Dżabagina, Urszula Honek, Maciej Jakubowiak

PNL 2022 – nominacje: Anna Dżabagina, Urszula Honek, Maciej Jakubowiak

Dziś (22 kwietnia 2022 r.) na konferencji prasowej w Rektoracie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski ogłosił nazwiska nominowanych do Nagrody – Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Są to: Anna Dżabagina za książkę „Kalkowska. Biogeografia” (Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2020); Urszula Honek za tom poetycki „Zimowanie” (Wydawnictwo WBPiCAK, 2021); Maciej Jakubowiak za zbiór esejów „Ostatni ludzie. Wymyślanie końca świata” (Wydawnictwo Czarne, 2021).

Autorkom i autorowi gratulujemy nominacji!

Kto otrzyma Nagrodę – Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2022? Rozstrzygnięcie Poznańskiej Nagrody Literackiej odbędzie się 28 maja (w sobotę) 2022 roku o g. 20 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

*
Poznańską Nagrodę Literacką ustanowili wspólnie w 2015, po śmierci Stanisława Barańczaka, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny Rektor UAM. Składa się z dwóch części. Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60.000 zł przyznawana jest za całokształt twórczości, natomiast nagroda im. Stanisława Barańczaka (40.000 zł) trafia do twórcy, który nie ukończył 35. roku życia.
W latach ubiegłych laureatami nagrody im. Adama Mickiewicza byli m.in: Zbigniew Kruszyński, Erwin Kruk, Tadeusz Sławek, Anna Bikont, Wiesław Myśliwski, Krystyna Miłobędzka i Jan Gondowicz, a laureatami Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka – Kira Pietrek, Magdalena Kicińska, Małgorzata Lebda, Szczepan Kopyt, Tomasz Bąk, Monika Glosowitz  i Igor Jarek. 

--
Fotografia: książki nominowanych sfotografowane na nieostrym, rozmytym tle.

Nowy Przewodniczący Kapituły PNL!

Marcin Jaworski nowy Przewodniczący Kapituły PNL!

Fot. Maciej Kaczyński – CK ZAMEK

Nowym Przewodniczącym Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej został Marcin Jaworski – historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W związku z korektą składu Kapituły (do PNL dołączyli Magdalena Kicińska i prof. Grzegorz Olszański) na kwietniowym posiedzeniu jury, na wniosek Piotra Śliwińskiego, odbyła się dyskusja na temat kadencyjności na stanowisku Przewodniczącego Kapituły. Ustalono, że zmiana przewodniczącego/przewodniczącej będzie odtąd następowała regularnie co dwa lata. W 2022 roku i w następnej edycji PNL obradom zgodził się przewodniczyć – z poparciem wszystkich jurorek/jurorów – prof. Marcin Jaworski.

Marcin Jaworski ma 42 lata, jest literaturoznawcą i krytykiem literackim, profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie m.in. prowadzi kierunek sztuka pisania. Autor książek: „Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej” (2009), „Po całości… Szkice, punkty” (z K. Hoffmannem i P. Śliwińskim, 2016), „Świat nieliryczny. Studia i szkice o poezji współczesnej” (2018). W latach 2015–2020 był sekretarzem Poznańskiej Nagrody Literackiej. Jest kuratorem Festiwalu Fabuły w Centrum Kultury ZAMEK.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Poznańskiej Nagrody Literackiej.

 

CZY DO PNL MOŻNA ZGŁASZAĆ AUTORÓW ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z POZNANIEM?

Nie. Do nagrody można zgłaszać autorki i autorów z różnych części Polski. Jury ocenia dokonania kandydatek i kandydatów na podstawie książek – powiązania regionalne nie są istotnym czynnikiem, który wpływa na decyzję Kapituły.

 

CZY DO POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ MOŻNA ZGŁASZAĆ TYLKO KSIĄŻKI ZWIĄZANE Z POZNANIEM?

Nie. Poznańska Nagroda Literacka jest nagrodą ogólnopolską. Kapituła PNL ocenia poszczególne książki, mając na względzie walory artystyczne zgłaszanych dzieł (literackie, tematyczne, gatunkowe etc.).

 

W JAKICH KATEGORIACH PRZYZNAWANA JEST NAGRODA PNL?

Zgodnie z regulaminem Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest w dwóch kategoriach:

1) za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza),

2) za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

 

KTO TWORZY KAPITUŁĘ PNL?

W skład Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej wchodzą: Inga Iwasiów, Marcin Jaworski (przewodniczący), Magdalena Kicińska (od 2022 r.), Jarosław Mikołajewski, Grzegorz Olszański (od 2022 r.), Piotr Śliwiński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Karol Francuzik (sekretarz bez prawa głosu).

Więcej o Kapitule PNL.

 

CZY PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU, NALEŻY PRZESŁAĆ KSIĄŻKI ZARÓWNO W WERSJI PAPIEROWEJ, JAK I ELEKTRONICZNEJ?

Tak. Prosimy o nadsyłanie książek zarówno w wariancie tradycyjnym (wydrukowane egzemplarze), jak i w wersji elektronicznej (w którymś z popularnych formatów: .PDF, .mobi, .epub) na adres mejlowy sekretarza Kapituły.

 

JAK POPRAWNIE USTALIĆ WIEK KANDYDATÓW, KTÓRZY KWALIFIKUJĄ SIĘ DO NAGRODY-STYPENDIUM IM. STANISŁAWA BARAŃCZAKA W RAMACH PNL?

Autor lub autorka w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody-Stypendium powinni mieć nie więcej niż 35 lat. Na przykład: w 2022 roku będą to kandydatki lub kandydaci, którzy urodzili się nie wcześniej niż w 1986 roku. 

 

CZY NAGRODA IM. ADAMA MICKIEWICZA MA USTALONE KRYTERIUM WIEKOWE?

Nie. Najważniejsze kryteria to:

– Nagroda im. Mickiewicza (w odróżnieniu od Nagrody-Stypendium Barańczaka) przyznawana jest „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury” i nie obowiązuje tu kryterium wiekowe autora/autorki.

– autorka/autor to osoba żyjąca i potencjalnie nadal tworząca – Poznańska Nagroda Literacka nie nagradza autorów pośmiertnie;

– autorka/autor opublikowała dzieło dzieło literackie w formie książkowej co najmniej na trzy lata przed obecną edycją, licząc od roku, który się zakończył (np. w 2022 roku byłyby to publikacje z lat 2019–2021).

 

GDZIE ZNAJDĘ REGULAMIN POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ?

Zasady zgłaszania i regulamin udostępniamy pod poniższym linkiem:

https://poznanskanagrodaliteracka.pl/zasady-zglaszania-i-regulamin

 

KTO JEST FUNDATOREM NAGRODY?

Fundatorem Poznańskiej Nagrody Literackiej są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań. Operatorem PNL jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

 

CO OTRZYMUJĄ LAUREATKI/LAUREACI POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ?

Laureatki/laureaci otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości:

– 60 000 zł (Nagroda im. Adama Mickiewicza),

– 40 000 zł (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

 

DO KIEDY NALEŻY PRZESYŁAĆ ZGŁOSZENIA DO PNL?

W 2022 roku na zgłoszenia czekamy do 28 lutego.

 

D
Kontrast Wyłącz ruch