Stanisław Rosiek: Mistrz-bliźni

Fot. Maciej Kaczyński – CK ZAMEK

28 maja podczas gali Poznańskiej Nagrody Literackiej 2022 w Centrum Kultury ZAMEK laudację dla Stanisława Rośka wygłosił prof. Piotr Śliwiński. czytaj więcej

Urszula Honek z Nagrodą-Stypendium im. S Barańczaka!

Fot. Maciej Kaczyński – CK ZAMEK

Urszula Honek, poeta i prozaiczka została laureatką Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka w ramach Poznańskiej Nagrody Literackiej 2022. Na gali w CK ZAMEK laudację wygłosił Jarosław Mikołajewski. czytaj więcej

Anna Dżabagina: nominacja do Poznańskiej Nagrody Literackiej – Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2022

Anna Dżabagina – nominacja do Poznańskiej Nagrody Literackiej – Stypendium im. Stanisława Barańczaka

Anna Dżabagina dokłada monografię pisarki Eleonory Kalkowskiej do transnarodowej mapy Europy, porusza się na przecięciach i pograniczach, ale i odnawia biografizm – twierdzi prof. Inga Iwasiów, jurorka PNL.

Książka „Kalkowska. Biogeografia” powstała jako doktorat na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i z pewnością wejdzie do kanonu akademickich prac historycznoliterackich, skalujących na nowo modernizm, twórczość kobiet, piśmiennictwo Europy. Opublikowana przez gdańską oficynę słowo/obraz terytoria, dla której Anna Dżabagina wcześniej przygotowała edycję debiutanckiego tomu prozy Kalkowskiej „Głód życia”, czytana być może poza uniwersyteckimi murami. czytaj więcej

Urszula Honek – nominacja do Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2022

Urszula Honek – nominacja do Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2022

Ostatnia książka Urszuli Honek pt. „Zimowanie” wydaje się prostsza, niż jest. Jest nawet czulsza, niż się wydaje. To bardzo dobra poezja – pisze prof. Piotr Śliwiński, członek Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej.

A jeśli poezja – wbrew temu, co się o niej mówi od ponad stulecia, za to w zgodzie z potocznym wyobrażeniem – jednak jest głosem serca? Wyszukanym, odszukanym, odsłuchanym, uratowanym, przywołanym, rytmicznym, a czasami arytmicznym szeptem tego mięśnia, od którego pracowitości tak dużo zależy? czytaj więcej

Maciej Jakubowiak – nominacja do Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2022

Maciej Jakubowiak – nominacja do Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2022

„Kolejne wizje końców świata, które eksploruje Maciej Jakubowiak, obnażają bezradność wobec zjawiska, o którym z różnych stron wciąż słyszymy: że nadciąga, że jest tuż za rogiem” – pisze o książce „Ostatni ludzie. Wymyślanie końca świata” (Wydawnictwo Czarne, 2021) jurorka PNL, Magdalena Kicińska. |

„Wymyślanie końca świata” – dziś, gdy świat, jaki znaliśmy, po raz kolejny rozpada się na naszych oczach, podtytuł zbioru esejów Macieja Jakubowiaka brzmi jak profetyczny apel. O co apeluje Jakubowiak? Nie o nadzieję przecież ani o jasne, dające poczucie sensu scenariusze. czytaj więcej

Stanisław Rosiek laureatem Poznańskiej Nagrody Literackiej 2022!

Stanisław Rosiek laureatem Poznańskiej Nagrody Literackiej 2022!

Laureatem Poznańskiej Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickiewicza 2022 został prof. Stanisław Rosiek (ur. 1953 r. ) – historyk literatury, eseista i wydawca, związany od 1977 roku z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Współredagował z Marią Janion trzy tomy z serii „Transgresje”, w latach 70. zajmował się krytyką literacką. Razem ze Stefanem Chwinem napisał książkę „Bez autorytetu. Szkice” (1981), za którą w 1983 r. otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich. Jest współzałożycielem Wydawnictwa słowo/obraz terytoria, którym jako redaktor naczelny (a później także jako prezes) kieruje od 1995 r. czytaj więcej

PNL 2022 – nominacje:  Anna Dżabagina, Urszula Honek, Maciej Jakubowiak

PNL 2022 – nominacje: Anna Dżabagina, Urszula Honek, Maciej Jakubowiak

Dziś (22 kwietnia 2022 r.) na konferencji prasowej w Rektoracie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski ogłosił nazwiska nominowanych do Nagrody – Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Są to: Anna Dżabagina za książkę „Kalkowska. Biogeografia” (Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2020); Urszula Honek za tom poetycki „Zimowanie” (Wydawnictwo WBPiCAK, 2021); Maciej Jakubowiak za zbiór esejów „Ostatni ludzie. Wymyślanie końca świata” (Wydawnictwo Czarne, 2021).

Autorkom i autorowi gratulujemy nominacji!

Kto otrzyma Nagrodę – Stypendium im. Stanisława Barańczaka 2022? Rozstrzygnięcie Poznańskiej Nagrody Literackiej odbędzie się 28 maja (w sobotę) 2022 roku o g. 20 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

*
Poznańską Nagrodę Literacką ustanowili wspólnie w 2015, po śmierci Stanisława Barańczaka, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny Rektor UAM. Składa się z dwóch części. Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60.000 zł przyznawana jest za całokształt twórczości, natomiast nagroda im. Stanisława Barańczaka (40.000 zł) trafia do twórcy, który nie ukończył 35. roku życia.
W latach ubiegłych laureatami nagrody im. Adama Mickiewicza byli m.in: Zbigniew Kruszyński, Erwin Kruk, Tadeusz Sławek, Anna Bikont, Wiesław Myśliwski, Krystyna Miłobędzka i Jan Gondowicz, a laureatami Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka – Kira Pietrek, Magdalena Kicińska, Małgorzata Lebda, Szczepan Kopyt, Tomasz Bąk, Monika Glosowitz  i Igor Jarek. 

--
Fotografia: książki nominowanych sfotografowane na nieostrym, rozmytym tle.

Marcin Jaworski nowy Przewodniczący Kapituły PNL!

Fot. Maciej Kaczyński – CK ZAMEK

Nowy Przewodniczący Kapituły PNL!

Nowym Przewodniczącym Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej został Marcin Jaworski – historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W związku z korektą składu Kapituły (do PNL dołączyli Magdalena Kicińska i prof. Grzegorz Olszański) na kwietniowym posiedzeniu jury, na wniosek Piotra Śliwińskiego, odbyła się dyskusja na temat kadencyjności na stanowisku Przewodniczącego Kapituły. Ustalono, że zmiana przewodniczącego/przewodniczącej będzie odtąd następowała regularnie co dwa lata. W 2022 roku i w następnej edycji PNL obradom zgodził się przewodniczyć – z poparciem wszystkich jurorek/jurorów – prof. Marcin Jaworski.

Marcin Jaworski ma 42 lata, jest literaturoznawcą i krytykiem literackim, profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie m.in. prowadzi kierunek sztuka pisania. Autor książek: „Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej” (2009), „Po całości… Szkice, punkty” (z K. Hoffmannem i P. Śliwińskim, 2016), „Świat nieliryczny. Studia i szkice o poezji współczesnej” (2018). W latach 2015–2020 był sekretarzem Poznańskiej Nagrody Literackiej. Jest kuratorem Festiwalu Fabuły w Centrum Kultury ZAMEK.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Poznańskiej Nagrody Literackiej.

 

CZY DO PNL MOŻNA ZGŁASZAĆ AUTORÓW ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z POZNANIEM?

Nie. Do nagrody można zgłaszać autorki i autorów z różnych części Polski. Jury ocenia dokonania kandydatek i kandydatów na podstawie książek – powiązania regionalne nie są istotnym czynnikiem, który wpływa na decyzję Kapituły.

 

CZY DO POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ MOŻNA ZGŁASZAĆ TYLKO KSIĄŻKI ZWIĄZANE Z POZNANIEM?

Nie. Poznańska Nagroda Literacka jest nagrodą ogólnopolską. Kapituła PNL ocenia poszczególne książki, mając na względzie walory artystyczne zgłaszanych dzieł (literackie, tematyczne, gatunkowe etc.).

 

W JAKICH KATEGORIACH PRZYZNAWANA JEST NAGRODA PNL?

Zgodnie z regulaminem Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest w dwóch kategoriach:

1) za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza),

2) za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

 

KTO TWORZY KAPITUŁĘ PNL?

W skład Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej wchodzą: Inga Iwasiów, Marcin Jaworski (przewodniczący), Magdalena Kicińska (od 2022 r.), Jarosław Mikołajewski, Grzegorz Olszański (od 2022 r.), Piotr Śliwiński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Karol Francuzik (sekretarz bez prawa głosu).

Więcej o Kapitule PNL.

 

CZY PRZYSTĘPUJĄC DO KONKURSU, NALEŻY PRZESŁAĆ KSIĄŻKI ZARÓWNO W WERSJI PAPIEROWEJ, JAK I ELEKTRONICZNEJ?

Tak. Prosimy o nadsyłanie książek zarówno w wariancie tradycyjnym (wydrukowane egzemplarze), jak i w wersji elektronicznej (w którymś z popularnych formatów: .PDF, .mobi, .epub) na adres mejlowy sekretarza Kapituły.

 

JAK POPRAWNIE USTALIĆ WIEK KANDYDATÓW, KTÓRZY KWALIFIKUJĄ SIĘ DO NAGRODY-STYPENDIUM IM. STANISŁAWA BARAŃCZAKA W RAMACH PNL?

Autor lub autorka w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody-Stypendium powinni mieć nie więcej niż 35 lat. Na przykład: w 2022 roku będą to kandydatki lub kandydaci, którzy urodzili się nie wcześniej niż w 1986 roku. 

 

CZY NAGRODA IM. ADAMA MICKIEWICZA MA USTALONE KRYTERIUM WIEKOWE?

Nie. Najważniejsze kryteria to:

– Nagroda im. Mickiewicza (w odróżnieniu od Nagrody-Stypendium Barańczaka) przyznawana jest „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury” i nie obowiązuje tu kryterium wiekowe autora/autorki.

– autorka/autor to osoba żyjąca i potencjalnie nadal tworząca – Poznańska Nagroda Literacka nie nagradza autorów pośmiertnie;

– autorka/autor opublikowała dzieło dzieło literackie w formie książkowej co najmniej na trzy lata przed obecną edycją, licząc od roku, który się zakończył (np. w 2022 roku byłyby to publikacje z lat 2019–2021).

 

GDZIE ZNAJDĘ REGULAMIN POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ?

Zasady zgłaszania i regulamin udostępniamy pod poniższym linkiem:

https://poznanskanagrodaliteracka.pl/zasady-zglaszania-i-regulamin

 

KTO JEST FUNDATOREM NAGRODY?

Fundatorem Poznańskiej Nagrody Literackiej są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań. Operatorem PNL jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

 

CO OTRZYMUJĄ LAUREATKI/LAUREACI POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ?

Laureatki/laureaci otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości:

– 60 000 zł (Nagroda im. Adama Mickiewicza),

– 40 000 zł (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

 

DO KIEDY NALEŻY PRZESYŁAĆ ZGŁOSZENIA DO PNL?

W 2022 roku na zgłoszenia czekamy do 28 lutego.

 

Zmiany w Kapitule PNL

Kapituła Poznańskiej Nagrody Literackiej w 2022 roku obradować będzie w nowym składzie. Miło nam poinformować, że do grona jurorów dołączyli: Magdalena Kicińska – pisarka, redaktorka naczelna „Pisma. Magazynu opinii”, laureatka Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka w 2016 roku za książkę „Pani Stefa” oraz prof. Grzegorz Olszański – literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego, poeta, współtwórca i dyrektor dydaktyczny sztuki pisania na Uniwersytecie Śląskim.

Za dotychczasową pracę w Kapitule dziękujemy ogromnie Eugeniuszowi Tkaczyszynowi-Dyckiemu i prof. Szymonowi Wróblowi!

Przypominamy, że na zgłoszenia do tegorocznej edycji PNL czekamy do 28 lutego 2022. Do końca kwietnia br. Kapituła ogłosi nazwisko laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz nazwiska trojga twórców nominowanych do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka.

Wręczenie obu nagród nastąpi podczas uroczystej gali w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu 28 maja 2022.

D
Kontrast Wyłącz ruch