Stypendium im. Stanisława Barańczaka dla Moniki Glosowitz!

Monika Glosowitz – badaczka literatury i krytyczka literacka, autorka książki „Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet” (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2019) została laureatką Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka!

Maszyneria afektywne – mówi prof. Inga Iwasiów – to książka akademicka, wychylona ku praktyce krytycznoliterackiej i poezji najnowszej. Pozornie w tym połączeniu nie ma niczego zaskakującego, a jednak na wyróżnienie zasługuje spełnienie trzech warunków jednocześnie: teoretyzowania akademickiego, reagowania czytelnego dla odbiorców pozauniwersyteckich, towarzyszenia poetkom i wierszom. Glosowitz wybiera poezję kobiet i sonduje jej działanie, stosując przygotowane wcześniej narzędzia, ale nie forsując jakiejś sztywnej wizji tego, czym jest literatura lub kobieca podmiotowość. Udowadnia, że poezja nie stanowi niszy, stoi w centrum procesów nazywania i działania, a krytyczka może się w te procesy włączać”.

Werdykt jury ogłosiło podczas transmisji online 20 listopada 2020 roku (zapis wydarzenia dostępny jest na portalu społecznościowym Facebook: profile CK Zamek i Zamek Czyta).

Do Stypendium im. Stanisława Barańczaka nominowane były również: Agnieszka Pajączkowska – kulturoznawczyni, twórczyni projektów fotograficznych, kulturalnych i edukacyjnych, animatorka kultury za książkę „Wędrowny Zakład Fotograficzny” (Wydawnictwo Czarne, 2019) oraz Joanna Żabnicka – poetka za książkę „Koniec lata” (WBPiCAK, 2019).

Krystyna Miłobędzka. Mistrzyni

„Można powiedzieć: Mistrzyni żadnych Nagród nie potrzebuje, wartość jej poezji nie musi być potwierdzana ani wśród poetów i krytyków, ani między czytającą publicznością. A jednak powinna być nagradzana i powinna znaleźć się w kanonie lektur. To my jej potrzebujemy! Jej wiersze uczą języka, który świadom jest swojej niedoskonałości, ale pewien tego, co chce powiedzieć. Języka, którego celem jest komunikacja i spotkanie, nie kodeks i nakaz. Odsyłając poza siebie, jej poezja zostawia miejsce dla czytelniczek i czytelników oraz ich wrażliwości. Czyni nas partnerami i pozostawia z odpowiedzialnością za siebie, za innych, za świat”. (prof. Marcin Jaworski, członek jury PNL)

Laureatką 6. edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickiewicza została Krystyna Miłobędzka – poetka, autorka sztuk teatralnych dla dzieci, dramaturżka. Werdykt jury ogłosiliśmy na konferencji prasowej, która odbyła się 9 października 2020 roku. Dziś, 20 listopada 2020, mieliśmy wręczyć nagrodę pani Krystynie Miłobędzkiej. Niestety musieliśmy zrezygnować z organizacji uroczystej gali w Centrum Kultury ZAMEK i całe wydarzenie przenieść do sieci. Zapraszamy o g. 19 na transmisję (portal Facebook, profile CK ZAMEK i Zamek Czyta), której częścą będzie kilkunastominutowy film z udziałem Poetki.

 

Oświadczenie kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej

Z naturalnym sprzeciwem obserwujemy próby upokorzenia prof. Ingi Iwasiów, do których zaliczamy także pismo Ministra Edukacji i Nauki do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Inga Iwasiów jest wybitną myślicielką, badaczką, pisarką, nauczycielką akademicką. Jest też naszą koleżanką z Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej przyznającej Nagrodę im. Adama Mickiewicza i Nagrodę – Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Jesteśmy dumni ze współpracy z tak niezwykłym człowiekiem i z zaufania, jakim nas obdarza. Prof. Inga Iwasiów reprezentuje wartości, które wyróżniały naszych patronów i które – jak do niedawna wolno było sądzić – pozostaną trwałe: poczucie niezależności i odpowiedzialności za młodych. czytaj więcej

Ogłoszenie laureatek PNL 2020 on-line

Szanowni Państwo! W związku z decyzją o zamknięciu instytucji kultury ogłoszenie laureatek PNL 2020 zostaje przeniesione do sieci. Zapraszamy na profile FB Zamek Czyta oraz Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu 20 listopada 2020, początek transmisji o godz. 19.

*
Dzień później (21 listopada 20202), także w sieci, odbędą się spotkania z nominowanymi do Stypendium im. Stanisława Barańczaka. O godz. 16 Inga Iwasiów rozmawiać będzie z Agnieszką Pajączkowską, a o godz. 17.30 Krzysztof Hoffmann – z Moniką Glosowitz i Joanną Żabnicką (początek o godz. 17.30.). Zapraszamy!

Poznańska Nagroda Literacka 2020 dla Krystyny Miłobędzkiej!

Poznańska Nagroda Literacka 2020 dla Krystyny Miłobędzkiej!

Fot. M. Kaczyński ©CK ZAMEK

Laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickiewicza 2020 została Krystyna Miłobędzka – poetka, autorka sztuk teatralnych dla dzieci, dramaturżka. Werdykt jury ogłosiła na konferencji prasowej, która odbyła się 9 października 2020 roku, Rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska (która przez pięć ostatnich lat zasiadała w Kapitule PNL).

W ubiegłym roku czytelnicy otrzymali książkę „Spis z natury” (Wydawnictwo Wolno, 2019). Z okazji 60. rocznicy debiutu poetki w październiku 2020 roku ukaże się, także w Wydawnictwie Wolno, najobszerniejszy dotychczas autorski wybór wierszy Krystyny Miłobędzkiej zatytułowany „jest / jestem”.

*

„Z Krystyny Miłobędzkiej można wyczytać, że poezja nie jest tylko napisanym. To naturalna i zdyscyplinowana skłonność do widzenia, które tylko niepojętym cudem wie, że jest widzeniem jedynym, które warto bezwarunkowo napisać. To świat osobny, w który układa się świat pozornie powszechny” (Jarosław Mikołajewski, członek Kapituły PNL).

*

„Znajduję w wierszach Krystyny Miłobędzkiej moc ważkich pytań i żadnej nachalnej odpowiedzi, przeciwnie – prostotę, która nie onieśmiela czytelnika” (prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, członkini Kapituły PLN).

*

„Krystyna Miłobędzka – pisze prof. Piotr Śliwiński, przewodniczący jury – jest poetką wybitną, może najwybitniejszą spośród żyjących. Decyduje o tym wielki dorobek i wpływ, jaki wywiera na innych poetów i na czytelników przynajmniej od połowy lat 90. Ale to również osoba budząca wyjątkowy sentyment, mimo że w najmniejszym stopniu nie jest poetką sentymentalną. O dowody na to łatwo: od żarliwego zainteresowania akademików, piszących o niej książki i doktoraty, do zasłuchanej w jej kruchy głos publiczności wieczorów autorskich. Aura nieugiętej słabości, emanowana przez utwory Miłobędzkiej, przenikanie się intelektualnej wybredności z przedstawieniami konkretnych doświadczeń i sytuacji, komunikatywność będąca nierzadko efektem eksperymentowania, charyzma autentyczności – to zaledwie pierwsze z brzegu powody, dla których odbiór twórczości Krystyny Miłobędzkiej zdaje się tak wyjątkowy. Wyjątkowość odbioru pojawia się, jestem o tym przekonany, w odpowiedzi na wyjątkowość poezji”.

Wręczenie nagrody odbędzie się 20 listopada 2020 roku w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

PNL 2020 – nominacje: Glosowitz, Pajączkowska, Żabnicka

PNL 2020 – nominacje: Glosowitz, Pajączkowska, ŻabnickaPNL 2020 – nominacje: Glosowitz, Pajączkowska, Żabnicka

Fot. M. Kaczyński ©CK ZAMEK

Dziś (9 października 2020) na konferencji prasowej Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił nazwiska autorek nominowanych do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Są to: Monika Glosowitz – badaczka literatury i krytyczka literacka za książkę „Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet” (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2019); Agnieszka Pajączkowska – kulturoznawczyni, twórczyni projektów fotograficznych, kulturalnych i edukacyjnych, animatorka kultury za książkę „Wędrowny Zakład Fotograficzny” (Wydawnictwo Czarne, 2019) oraz Joanna Żabnicka – poetka za książkę „Koniec lata” (WBPiCAK, 2019). Gratulujemy!

O tym, do kogo trafi Stypendium im. Stanisława Barańczaka, przekonamy się na uroczystej gali, która odbędzie się 20 listopada 2020 o g. 19 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

 

PNL 2020 – konferencja prasowa

9 października 2020 roku, na konferencji prasowej w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus, Rektorka UAM oraz Prezydent Miasta Poznania ogłoszą nazwisko laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza, a także trzech osób nominowanych do Nagrody – Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Tegoroczna uroczysta gala z wręczeniem nagród odbędzie się 20 listopada 2020 roku w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

*

W ostatnim miesiącu zmienił się skład Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. Z udziału w jej pracach zrezygnowała prof. Bogumiła Kaniewska, która we wrześniu 2020 roku została Rektorką UAM. Pani Profesor – bardzo dziękujemy i życzymy wiele sukcesów w nowej roli!

Do jury dołączył prof. Marcin Jaworski (UAM), który przez pięć ostatnich lat był sekretarzem PNL; sekretarzem natomiast został Karol Francuzuik – krytyk literacki, redaktor książek, autor szkiców o współczesnej literaturze.

PNL 2020 – zmiana terminu

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Z uwagi na stan epidemii i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich podjęliśmy decyzję o zmianie daty wręczenia Poznańskiej Nagrody Literackiej, a także o przesunięciu terminu ogłoszenia laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz nominowanych do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka.

Nazwiska laureata i nominowanych ogłosimy w drugiej połowie września 2020 roku. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali w Centrum Kultury ZAMEK 20 listopada 2020 roku.

Do zobaczenia jesienią!

PNL po raz szósty!

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i prof. Andrzej Lesicki, rektor UAM, zapraszają do zgłaszania kandydatur do kolejnej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Nagroda w obu kategoriach – im. Adama Mickiewicza za całokształt dorobku oraz Stypendium im. Stanisława Barańczaka dla twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia – zostanie przyznana po raz szósty.

Książki literackie oraz z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, w postaci tradycyjnej lub elektronicznej, należy nadsyłać do 15 lutego 2020 r. na adres: Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 (z dopiskiem PNL).

Do końca kwietnia br. Kapituła w składzie prof. Inga Iwasiów, prof. Bogumiła Kaniewska, prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Jarosław Mikołajewski, prof. Piotr Śliwiński (przewodniczący), prof. Szymon Wróbel i dr hab. Marcin Jaworski (sekretarz) ogłosi nazwisko laureata nagrody im. Adama Mickiewicza oraz nazwiska twórców nominowanych do nagrody im. Stanisława Barańczaka.

15 maja 2020 roku – podczas uroczystej gali w Centrum Kultury ZAMEK – nastąpi wręczenie obu nagród.

Zasady zgłaszania oraz regulamin: szczegóły.


Poznańską Nagrodę Literacką ustanowili wspólnie w 2015 roku, po śmierci Stanisława Barańczaka, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny rektor UAM. Składa się z dwóch części. Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 tysięcy zł przyznawana jest za całokształt twórczości, natomiast Stypendium im. Stanisława Barańczaka (40 tysięcy zł) trafia do twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

W latach ubiegłych laureatami nagrody im. Adama Mickiewicza zostali: Zbigniew Kruszyński, Erwin Kruk, Tadeusz Sławek, Anna Bikont oraz Wiesław Myśliwski, a laureatami Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka  – Kira Pietrek, Magdalena Kicińska, Małgorzata Lebda, Szczepan Kopyt i Tomasz Bąk.

Tomasz Bąk laureatem Stypendium im. Stanisława Barańczaka!

Tomasz Bąk. Fot. M. Kaczyński ©CK ZAMEK

15 maja 2019 roku, podczas uroczystej gali PNL w Collegium Maius UAM poznaliśmy laureata Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Został nim Tomasz Bąk autor trzech dostrzeżonych i docenionych tomików poetyckich, jeden z najważniejszych poetów wśród autorów debiutującymi w XXI wieku.

Laureata Stypendium Stanisława Barańczaka przedstawił przewodniczący Kapituły Piotr Śliwiński: „Chciałbym długo chwalić wiersze młodego poety, który ma już w dorobku trzy książki, za to, że są zaangażowane, namiętne, krytyczne, lewicowe, skłócone ze światem, pesymistyczne, bo nie dają się nabrać na to, że wszystko idzie ku lepszemu i wygładzają się powierzchnie życia, a zarazem będąc podobnymi są całkiem inne, powiedziane po swojemu, precyzyjne – mówił. Prof. Śliwiński podkreślił jak bardzo interesująca mogłaby być rozmowa z wszystkimi nominowanymi na różne tematy dotyczące kultury, polityki i nie tylko. Jego zdaniem Mira Marcinów w „Historii polskiego szaleństwa” wzorowo połączyła naukę z literacką atrakcyjnością, chłód badaczki z temperamentem pisarki. Natomiast z Dawidem Szkołą, autorem „Galicyjskich żywotów. Opowieści o stracie, doli i pograniczu" profesor chętnie udałby się w podróż fizyczną i literacką po Galicji.

W swoim wystąpieniu Tomasz Bąk zacytował fragment twórczości patrona otrzymanej nagrody oraz dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wydania przez laureata książki „Utylizacja. Pęta miast”. „Jest to dla mnie sytuacja szczególna, bo właśnie taki charakter ma dla mnie twórczość autora, który patronuje tej nagrodzie. Te wersy z uporu i oporu, które pozostawił nam Stanisław Barańczak, nie tylko nie tracą na aktualności, ale także, chyba niestety, mogą być analizowane w nowych kontekstach, w kontekstach, których prawdopodobnie wolelibyśmy sobie oszczędzić”.