Poznańska Nagroda Literacka po raz siódmy!

Prof. Bogumiła Kaniewska, rektorka UAM oraz Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, zapraszają do udziału w kolejnej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Nagroda w obu kategoriach – im. Adama Mickiewicza za całokształt dorobku oraz Stypendium im. Stanisława Barańczaka dla twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia – zostanie przyznana po raz siódmy.

Książki literackie oraz z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, w postaci tradycyjnej lub elektronicznej, należy nadsyłać do 15 lutego 2021 r. na adres: Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 (z dopiskiem PNL). czytaj więcej

Stypendium im. Stanisława Barańczaka dla Moniki Glosowitz!

Monika Glosowitz – badaczka literatury i krytyczka literacka, autorka książki „Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet” (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2019) została laureatką Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka!

Maszyneria afektywne – mówi prof. Inga Iwasiów – to książka akademicka, wychylona ku praktyce krytycznoliterackiej i poezji najnowszej. Pozornie w tym połączeniu nie ma niczego zaskakującego, a jednak na wyróżnienie zasługuje spełnienie trzech warunków jednocześnie: teoretyzowania akademickiego, reagowania czytelnego dla odbiorców pozauniwersyteckich, towarzyszenia poetkom i wierszom. Glosowitz wybiera poezję kobiet i sonduje jej działanie, stosując przygotowane wcześniej narzędzia, ale nie forsując jakiejś sztywnej wizji tego, czym jest literatura lub kobieca podmiotowość. Udowadnia, że poezja nie stanowi niszy, stoi w centrum procesów nazywania i działania, a krytyczka może się w te procesy włączać”.

Werdykt jury ogłosiło podczas transmisji online 20 listopada 2020 roku (zapis wydarzenia dostępny jest na portalu społecznościowym Facebook: profile CK Zamek i Zamek Czyta).

Do Stypendium im. Stanisława Barańczaka nominowane były również: Agnieszka Pajączkowska – kulturoznawczyni, twórczyni projektów fotograficznych, kulturalnych i edukacyjnych, animatorka kultury za książkę „Wędrowny Zakład Fotograficzny” (Wydawnictwo Czarne, 2019) oraz Joanna Żabnicka – poetka za książkę „Koniec lata” (WBPiCAK, 2019).

Krystyna Miłobędzka. Mistrzyni

„Można powiedzieć: Mistrzyni żadnych Nagród nie potrzebuje, wartość jej poezji nie musi być potwierdzana ani wśród poetów i krytyków, ani między czytającą publicznością. A jednak powinna być nagradzana i powinna znaleźć się w kanonie lektur. To my jej potrzebujemy! Jej wiersze uczą języka, który świadom jest swojej niedoskonałości, ale pewien tego, co chce powiedzieć. Języka, którego celem jest komunikacja i spotkanie, nie kodeks i nakaz. Odsyłając poza siebie, jej poezja zostawia miejsce dla czytelniczek i czytelników oraz ich wrażliwości. Czyni nas partnerami i pozostawia z odpowiedzialnością za siebie, za innych, za świat”. (prof. Marcin Jaworski, członek jury PNL)

Laureatką 6. edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickiewicza została Krystyna Miłobędzka – poetka, autorka sztuk teatralnych dla dzieci, dramaturżka. Werdykt jury ogłosiliśmy na konferencji prasowej, która odbyła się 9 października 2020 roku. Dziś, 20 listopada 2020, mieliśmy wręczyć nagrodę pani Krystynie Miłobędzkiej. Niestety musieliśmy zrezygnować z organizacji uroczystej gali w Centrum Kultury ZAMEK i całe wydarzenie przenieść do sieci. Zapraszamy o g. 19 na transmisję (portal Facebook, profile CK ZAMEK i Zamek Czyta), której częścą będzie kilkunastominutowy film z udziałem Poetki.

 

Oświadczenie kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej

Z naturalnym sprzeciwem obserwujemy próby upokorzenia prof. Ingi Iwasiów, do których zaliczamy także pismo Ministra Edukacji i Nauki do Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Inga Iwasiów jest wybitną myślicielką, badaczką, pisarką, nauczycielką akademicką. Jest też naszą koleżanką z Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej przyznającej Nagrodę im. Adama Mickiewicza i Nagrodę – Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Jesteśmy dumni ze współpracy z tak niezwykłym człowiekiem i z zaufania, jakim nas obdarza. Prof. Inga Iwasiów reprezentuje wartości, które wyróżniały naszych patronów i które – jak do niedawna wolno było sądzić – pozostaną trwałe: poczucie niezależności i odpowiedzialności za młodych. czytaj więcej

Ogłoszenie laureatek PNL 2020 on-line

Szanowni Państwo! W związku z decyzją o zamknięciu instytucji kultury ogłoszenie laureatek PNL 2020 zostaje przeniesione do sieci. Zapraszamy na profile FB Zamek Czyta oraz Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu 20 listopada 2020, początek transmisji o godz. 19.

*
Dzień później (21 listopada 20202), także w sieci, odbędą się spotkania z nominowanymi do Stypendium im. Stanisława Barańczaka. O godz. 16 Inga Iwasiów rozmawiać będzie z Agnieszką Pajączkowską, a o godz. 17.30 Krzysztof Hoffmann – z Moniką Glosowitz i Joanną Żabnicką (początek o godz. 17.30.). Zapraszamy!

Poznańska Nagroda Literacka 2020 dla Krystyny Miłobędzkiej!

Poznańska Nagroda Literacka 2020 dla Krystyny Miłobędzkiej!

Fot. M. Kaczyński ©CK ZAMEK

Laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej – Nagrody im. Adama Mickiewicza 2020 została Krystyna Miłobędzka – poetka, autorka sztuk teatralnych dla dzieci, dramaturżka. Werdykt jury ogłosiła na konferencji prasowej, która odbyła się 9 października 2020 roku, Rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska (która przez pięć ostatnich lat zasiadała w Kapitule PNL).

W ubiegłym roku czytelnicy otrzymali książkę „Spis z natury” (Wydawnictwo Wolno, 2019). Z okazji 60. rocznicy debiutu poetki w październiku 2020 roku ukaże się, także w Wydawnictwie Wolno, najobszerniejszy dotychczas autorski wybór wierszy Krystyny Miłobędzkiej zatytułowany „jest / jestem”.

*

„Z Krystyny Miłobędzkiej można wyczytać, że poezja nie jest tylko napisanym. To naturalna i zdyscyplinowana skłonność do widzenia, które tylko niepojętym cudem wie, że jest widzeniem jedynym, które warto bezwarunkowo napisać. To świat osobny, w który układa się świat pozornie powszechny” (Jarosław Mikołajewski, członek Kapituły PNL).

*

„Znajduję w wierszach Krystyny Miłobędzkiej moc ważkich pytań i żadnej nachalnej odpowiedzi, przeciwnie – prostotę, która nie onieśmiela czytelnika” (prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, członkini Kapituły PLN).

*

„Krystyna Miłobędzka – pisze prof. Piotr Śliwiński, przewodniczący jury – jest poetką wybitną, może najwybitniejszą spośród żyjących. Decyduje o tym wielki dorobek i wpływ, jaki wywiera na innych poetów i na czytelników przynajmniej od połowy lat 90. Ale to również osoba budząca wyjątkowy sentyment, mimo że w najmniejszym stopniu nie jest poetką sentymentalną. O dowody na to łatwo: od żarliwego zainteresowania akademików, piszących o niej książki i doktoraty, do zasłuchanej w jej kruchy głos publiczności wieczorów autorskich. Aura nieugiętej słabości, emanowana przez utwory Miłobędzkiej, przenikanie się intelektualnej wybredności z przedstawieniami konkretnych doświadczeń i sytuacji, komunikatywność będąca nierzadko efektem eksperymentowania, charyzma autentyczności – to zaledwie pierwsze z brzegu powody, dla których odbiór twórczości Krystyny Miłobędzkiej zdaje się tak wyjątkowy. Wyjątkowość odbioru pojawia się, jestem o tym przekonany, w odpowiedzi na wyjątkowość poezji”.

Wręczenie nagrody odbędzie się 20 listopada 2020 roku w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

PNL 2020 – nominacje: Glosowitz, Pajączkowska, Żabnicka

PNL 2020 – nominacje: Glosowitz, Pajączkowska, ŻabnickaPNL 2020 – nominacje: Glosowitz, Pajączkowska, Żabnicka

Fot. M. Kaczyński ©CK ZAMEK

Dziś (9 października 2020) na konferencji prasowej Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił nazwiska autorek nominowanych do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Są to: Monika Glosowitz – badaczka literatury i krytyczka literacka za książkę „Maszynerie afektywne. Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet” (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2019); Agnieszka Pajączkowska – kulturoznawczyni, twórczyni projektów fotograficznych, kulturalnych i edukacyjnych, animatorka kultury za książkę „Wędrowny Zakład Fotograficzny” (Wydawnictwo Czarne, 2019) oraz Joanna Żabnicka – poetka za książkę „Koniec lata” (WBPiCAK, 2019). Gratulujemy!

O tym, do kogo trafi Stypendium im. Stanisława Barańczaka, przekonamy się na uroczystej gali, która odbędzie się 20 listopada 2020 o g. 19 w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

 

PNL 2020 – konferencja prasowa

9 października 2020 roku, na konferencji prasowej w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus, Rektorka UAM oraz Prezydent Miasta Poznania ogłoszą nazwisko laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza, a także trzech osób nominowanych do Nagrody – Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Tegoroczna uroczysta gala z wręczeniem nagród odbędzie się 20 listopada 2020 roku w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

*

W ostatnim miesiącu zmienił się skład Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. Z udziału w jej pracach zrezygnowała prof. Bogumiła Kaniewska, która we wrześniu 2020 roku została Rektorką UAM. Pani Profesor – bardzo dziękujemy i życzymy wiele sukcesów w nowej roli!

Do jury dołączył prof. Marcin Jaworski (UAM), który przez pięć ostatnich lat był sekretarzem PNL; sekretarzem natomiast został Karol Francuzuik – krytyk literacki, redaktor książek, autor szkiców o współczesnej literaturze.

PNL 2020 – zmiana terminu

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele!

Z uwagi na stan epidemii i w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich podjęliśmy decyzję o zmianie daty wręczenia Poznańskiej Nagrody Literackiej, a także o przesunięciu terminu ogłoszenia laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz nominowanych do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka.

Nazwiska laureata i nominowanych ogłosimy w drugiej połowie września 2020 roku. Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej gali w Centrum Kultury ZAMEK 20 listopada 2020 roku.

Do zobaczenia jesienią!

PNL po raz szósty!

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i prof. Andrzej Lesicki, rektor UAM, zapraszają do zgłaszania kandydatur do kolejnej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej. Nagroda w obu kategoriach – im. Adama Mickiewicza za całokształt dorobku oraz Stypendium im. Stanisława Barańczaka dla twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia – zostanie przyznana po raz szósty.

Książki literackie oraz z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, w postaci tradycyjnej lub elektronicznej, należy nadsyłać do 15 lutego 2020 r. na adres: Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 (z dopiskiem PNL).

Do końca kwietnia br. Kapituła w składzie prof. Inga Iwasiów, prof. Bogumiła Kaniewska, prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Jarosław Mikołajewski, prof. Piotr Śliwiński (przewodniczący), prof. Szymon Wróbel i dr hab. Marcin Jaworski (sekretarz) ogłosi nazwisko laureata nagrody im. Adama Mickiewicza oraz nazwiska twórców nominowanych do nagrody im. Stanisława Barańczaka.

15 maja 2020 roku – podczas uroczystej gali w Centrum Kultury ZAMEK – nastąpi wręczenie obu nagród.

Zasady zgłaszania oraz regulamin: szczegóły.


Poznańską Nagrodę Literacką ustanowili wspólnie w 2015 roku, po śmierci Stanisława Barańczaka, Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny rektor UAM. Składa się z dwóch części. Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 tysięcy zł przyznawana jest za całokształt twórczości, natomiast Stypendium im. Stanisława Barańczaka (40 tysięcy zł) trafia do twórców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

W latach ubiegłych laureatami nagrody im. Adama Mickiewicza zostali: Zbigniew Kruszyński, Erwin Kruk, Tadeusz Sławek, Anna Bikont oraz Wiesław Myśliwski, a laureatami Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka  – Kira Pietrek, Magdalena Kicińska, Małgorzata Lebda, Szczepan Kopyt i Tomasz Bąk.